Hoppa till huvudinnehåll

Centrala avtal

Centrala avtal kallas de som sluts mellan det statliga Arbetsgivarverket och de statliga arbetstagarnas olika förhandlingsorganisationer.

Dessa avtal är ett yttre ramverk där de olika statliga myndigheterna förhandlar ut närmare detaljer med sina lokala fackliga arbetstagarorganisationer (ATO).

Officersförbundets förhandlingsorganisation på den centrala nivån heter Offentliganställdas förhandlingsråd. 

Villkorsavtalet

Villkorsavtalet (VA) är slutet på statlig nivå mellan de fackliga organisationerna inom staten och Arbetsgivarverket. 

Huvudavtalet

Huvudavtalet reglerar hur samspelet, förhandlingar och mandat ska se ut mellan arbetsgivare och fack på det statliga avtalsområdet.