Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsskyldighet

Kan chefen beordra mig att utföra vilka arbetsuppgifter som helst?

Hej! Jag är specialistofficer. Nu vill min chef att jag ska vara på skjutfältsexpeditionen i tre veckor. Kan chefen göra så? Beordra mig att utföra vilka arbetsuppgifter som helst?

Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Generellt sett kan man säga att militär personal, och i synnerhet yrkesofficerare, har en bred och omfattande arbetsskyldighet jämfört med andra yrkesgrupper, men vad du är anställd som styr och begränsar i viss mån vad du kan beordras utföra till för arbetsuppgifter av arbetsgivaren. Det är svårt att exakt på förhand reda ut vilka typer av arbetsuppgifter du kan beordras att utföra inom ramen för din anställning, men det måste bedömas i det enskilda fallet och situationen. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med din lokalförening så att ni tillsammans tittar på frågan.

Patrik Larsson, ombudsman