Hoppa till huvudinnehåll

Förbundsmöte 2017

Förbundsmötet hölls 14-16 november 2017, där det beslöts om färdriktningen för de kommande tre åren och nya styrelseledamöter valdes. All information finns på denna sida samt filmer från de tal som hölls under förbundsmötet.

På denna sida kommer all information som rör förbundsmötet att samlas.

Se tal samt intervju med överbefälhavare Micael Bydén >> 

Inledningstal Lars Fresker, förbundsordförande
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017 

Göran Arrius, ordförande Saco
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017

Romulo Enmark, rektor FHS
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017

Emmanuel Jacob, president EUROMIL
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017

Allan Widman, ordförande försvarsutskottet 
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017

Jan Salestrand, statssekreterare
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017

Överbefälhavare Micael Bydén 
Officersförbundets förbundsmöte 15 oktober 2017

 • Praktiska anvisningar

  Här finner du viktig information inför förbundsmötet i november. Alla filer är i pdf-format.

 • Protokoll

 • Propositioner och motioner

  De propositioner och motioner som ska behandlas under förbundsmötet finns som pdf-filer här.

 • Påverkanstorg

 • Nya förslag till ledamöter i remissrunda 3

  Valberedningen har justerat och uppdaterat förslaget till ledamöter med mera i remiss 3 utifrån inkomna remissvar.

 • Kallelse och anmälan till förbundsmöte 2017

  Information samt kallelse och anmälan till förbundsmötet 2017 finner du i listan på denna sida.

 • Samtliga propositioner klara

  Förbundsstyrelsen har nu beslutat om alla propositioner inför Förbundsmötet. Läs dem här. Officersföreningen på ditt förband har även fått alla dokument skickade till sig.

 • Valberedningens andra remissrunda pågår

  Valberedningens arbete med att förbereda förslag till Officersförbundets styrelse för de kommande åren pågår för fullt.

 • Blanketter för motioner

  Här finns mallar som enskilda medlemmar och föreningar använda för att skriva motioner till Officersförbundets Förbundsmöte 2017.

 • Valberedningens första utskick

  Valberedningen varvar nu upp rekryteringsarbetet med att personalförsörja Officersförbundets kommande styrelse. I november är det dags för förbundsmöte och då ska en ny förbundsstyrelse utses.