Förbundsmöte 2017

Förbundsmötet hölls 14-16 november 2017, där det beslöts om stadgar och mål för de kommande tre åren och nya styrelseledamöter valdes. All information finns på denna sida samt länkar till filmer från de tal som hölls under förbundsmötet.

På denna sida kommer all information som rör förbundsmötet att samlas. 

Se alla tal under förbundsmöte 2017 

Inledningstal av Lars Fresker, förbundsordförande 
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017 

Göran Arrius, ordförande Saco 
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017

Romulo Enmark, rektor FHS 
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017

Emmanuel Jacob, president EUROMIL 
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017 

Allan Widman, ordförande försvarsutskottet 
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017

Jan Salestrand, statssekreterare 
Officersförbundets förbundsmöte 14 oktober 2017 

Överbefälhavare Micael Bydén
Officersförbundets förbundsmöte 15 oktober 2017

Senast uppdaterat: 2023-04-18