2024-06-07 | Medlem | Nyheter

Ny Överbefälhavare utsedd

Michael Claesson utnämns till ny Överbefälhavare efter Michael Bydén. Officersförbundet välkomnar Michael Claesson till ÖB-posten. Idag har regeringen utnämnt Michael Claesson till Försvarsmaktens nästa ÖB. Officersförbundet anser att regeringen har gjort ett bra val, bland flera mycket kompetenta kandidater. Förbundet konstaterar att det är ett tufft uppdrag som väntar på Michael…

2024-05-02 | Nyheter

Declaration for Ukraine antogs vid EUROMIL:s möte

Officersförbundet deltog i EUROMIL:s möte i Lissabon i slutet av april. På mötet antogs ”Declaration for Ukraine”. Den 26 april hölls den 129.e ”General Assembly meeting” i Lissabon I Portugal. Från förbundet deltog Stefan Morin förbundsordförande samt Martin Sachs, ombudsman. EUROMIL är den Europeiska organisationen för militära sammanslutningar och…

2024-04-26 | Okategoriserade

Förbundet kommenterar försvarsberedningen

Idag presenterade försvarsberedningen sin rapport Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad till Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Officersförbundet anser att satsningarna som föreslås på det militära försvaret är nödvändiga och välkomnar Försvarsberedningens substantiella ekonomiska ambitionsökningar. Försvarsberedningen har lyssnat på Försvarsmakten och Överbefälhavarens råd kring hur den…

2024-04-24 | Nyheter

Officersförbundet söker en medlemsadministratör

Vill du vara med och skapa goda förutsättningar för Sveriges militärer? Trivs du i en administrativ roll och att leverera god service? Är du noggrann och gillar att jobba med att utveckla rutiner? Då ska du söka tjänsten som medlemsadministratör hos oss. Läs hela annonsen här…

2024-04-22 | Medlem | Nyheter | Opinion

Medlemsundersökning pågår

Nu är det dags för Officersförbundets medlemsundersökning som vi genomför vartannat år. Svara på enkäten och var med och påverka din framtid. Undersökningen skickas ut till cirka 5 000 slumpvis utvalda medlemmar med start i april. Under vecka 22 skickas medlemsundersökning ut digitalt i samarbete med Novus.