2023-09-15 | Nyheter

Officersförbundet söker två ombudsmän!

Det säkerhetspolitiska läget är i fokus i vårt närområde och i omvärlden. Försvarsmakten har därmed kommit i blickfånget med stor tillväxt och betydande resurstillskott samt med ett stundade Natomedlemskap. Arbetsförhållanden för den militära personalen är därför stadd i förändring. Officersförbundet som organiserar alla kategorier av militär yrkespersonal söker därför…

2023-09-01 | Nyheter | Okategoriserade

Avtal för särskilda befattningshavare har sagts upp för omförhandling

Den 31 augusti sade Officersförbundet tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten upp avtalet om särskilda befattningshavare för omförhandling. Under året har Officersförbundet och Försvarsmakten sett över delar av avtalet, men parterna har inte kunnat komma överens om hur mycket lönetilläggen för cheferna ska höjas från 1 januari 2023. –…

2023-09-01 | Nyheter

Reservofficerspremien

Har du tjänstgjort i mer än tolv månader? Då har du rätt till reservofficerspremien. Så här gör du. Reservofficerspremien regleras i kollektivavtal mellan Försvarsmakten och OFR O FM. Det är giltigt sedan 1 juli 2023. I avtalet står: Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning och har tjänstgjort…

2023-08-23 | Förbundsmötet | Nyheter

Så fungerar Förbundsmötet

Förbundsmötet är Officersförbundets högst beslutade organ. Den 14–16 november samlas drygt 100 förtroendevalda ombud för att bland annat välja förbundsstyrelse och bestämma vilken riktning förbundets ska gå i och vilka frågor förbundet ska driva de kommande åren. Officersförbundet är en demokratisk organisation. Det betyder att du som är medlem i…

2023-08-23 | Förbundsmötet | Nyheter

Motionera mera – det du motionerar om idag genomför vi imorgon

Du som är medlem kan vara med och påverka vilken riktning förbundet ska gå i och vilka frågor som förbundet ska driva. Detta gör du genom att skriva en motion till Förbundsmötet. Vid Förbundsmötet 2020 skrev OF Amfibiekåren en motion om att förbundet skulle arbeta för att medlemmarna skulle kunna…