Ny Överbefälhavare utsedd

Publicerad: 2024-06-07

Michael Claesson utnämns till ny Överbefälhavare efter Michael Bydén. Officersförbundet välkomnar Michael Claesson till ÖB-posten.

Idag har regeringen utnämnt Michael Claesson till Försvarsmaktens nästa ÖB. Officersförbundet anser att regeringen har gjort ett bra val, bland flera mycket kompetenta kandidater. Förbundet konstaterar att det är ett tufft uppdrag som väntar på Michael Claesson som tillträder den första oktober.

Efter att ha haft flera betydelsefulla tjänster får nu Michael Claesson en ny utmaning att fortsätta utveckla och driva Försvarsmakten vidare in genom en expansiv fas och komplex omvärld. 

– Jag vill verkligen gratulera Michael Claesson till utnämningen! Det är en spännande tid att leda en Försvarsmakt i tillväxt. Jag är övertygad om att han är rätt person för jobbet. Han har vårt fulla förtroende. Jag ser fram emot ett nytt nära samarbete i arbetet framåt, säger Stefan Morin, förbundsordförande för Officersförbundet.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har inneburit stora förändringar på kraven för den svenska militära försvarets förmåga samt starten av ett bilateralt säkerhetssamarbete mellan Sverige och Ukraina. Medlemskapet i Nato är den största förändringen av svensk säkerhetspolitik som skett på 200 år. Rollen som ÖB kommer fortsatt att innebära utmaningen att leda utvecklingen och genomförandet av de militära beslut som behöver fattas de kommande åren.

– Fokus för nya ÖB är att säkra personalförsörjningen. Försvarsberedningen tryckte särskilt i sin rapport på arbetet tillsammans med arbetstagarorganisationerna för att skapa den behövda attraktiviteten i officersyrket. Det arbetet hoppas jag vi kommer i gång med omgående, säger Stefan Morin.

Officersförbundet önskar Michael Bydén lycka till när ämbetstiden är över – en lång tid präglad av allt sämre omvärldsläge och där Micael Bydén på ett mycket förtjänstfullt sätt satt Försvarsmaktens läge i fokus, vilket bidragit till politikens hörsamhet.

– Även om vi inte alltid delat avgående ÖB:s uppfattning i alla sakfrågor uppskattar vi det arbete han lagt ner under sina år som ÖB. Det har varit en utmanande tid med att vända Försvarsmakten från nedläggning till upprustning, säger Stefan Morin.

Om Överbefälhavaren

Överbefälhavaren (ÖB) är myndighetschef för den svenska förvaltningsmyndigheten Försvarsmakten, som sorterar under Försvarsdepartementet. ÖB utses av och lyder under regeringen och är den högsta yrkesmilitära befattningen i Sverige. ÖB-ämbetet är den svenska motsvarigheten till det som i EU- och Nato-terminologi benämns funktionellt som försvarschef. Michael Bydén tillträdde som överbefälhavare efter Sverker Göranson den 1 oktober 2015 och utnämndes då till general. Den 1 april 2021 beslutade och tillkännagav regeringen att man förlängde Bydéns förordnande som överbefälhavare från den 1 oktober 2021 till 30 september 2024.