Declaration for Ukraine antogs vid EUROMIL:s möte

Publicerad: 2024-05-02

Officersförbundet deltog i EUROMIL:s möte i Lissabon i slutet av april. På mötet antogs ”Declaration for Ukraine”.

Den 26 april hölls den 129.e ”General Assembly meeting” i Lissabon I Portugal. Från förbundet deltog Stefan Morin förbundsordförande samt Martin Sachs, ombudsman.

EUROMIL är den Europeiska organisationen för militära sammanslutningar och fackföreningar, som syftar till att tillvarata och främja soldaternas yrkesmässiga intressen och rättigheter på internationell nivå.

På årets möte antogs ”Declaration on Ukraine”. I den anges EUROMIL:s stöd för Ukraina och dess åtagande att försvara de grundläggande rättigheterna för alla som tjänstgör i de väpnade styrkorna. Deklarationen fördömer aggressionshandlingar och kränkningar av internationell rätt. Euromil uttrycker också sitt orubbliga stöd för det ukrainska folkets rätt till suveränitet, territoriell integritet och självbestämmande. I deklarationen betonas dessutom vikten av dialog, samarbete och behovet av gemensamma insatser för att lösa krisen.

– På mötet kom soldater från Ukraina. Soldaterna delade med sig av de fruktansvärda ryska attackerna och hur det är att leva i krig. Vi alla blev berörda och blev återigen påminda om vikten av att fortsatt långsiktigt stödja Ukraina, att stå upp för demokrati och rätten att som nation själv välja sin väg framåt, säger Martin Sachs.

EUROMIL uppmanar till och arbetar för en framtida fred, för välstånd och solidaritet i Europa.

– Under mötet diskuterades bland annat Europas framtid och hur vi gemensamt skapar möjlighet för Europas militära personal att ha inflytande över sina arbetsförhållanden och villkor. Det är tydligt att den svenska modellen är en målbild för många av våra motsvarigheter i Europa, säger Stefan Morin, förbundsordförande.