Dementi på artikel i DN

Publicerad: 2024-03-21

I artikeln ”Det finns motstånd mot jämställdhet i Försvarsmakten” av Ewa Stenberg i Dagens Nyheter finns en felaktighet som Officersförbundet vill bemöta.

I artikeln nämns en överenskommelse mellan FM och Officersförbundet:

”Ändå görs det, och har gjorts, många satsningar på jämställdhet i Försvarsmakten.
– Många av dem faller inte så väl ut, säger Frida Linehagen och tar exemplet att Försvarsmakten och Officersförbundet satte ett mål i ett kollektivavtal från slutet av 2016 om att kvinnor ska ha minst 95 procent av männens lön.
– Organisationen tänkte att vi måste göra någonting här och sedan tänkte man fort och fel. Varför ska man ha ett mål om att kvinnor ska ha lägre lön än män?”

ur Dagens Nyheter 21/3 2024.

REPLIK:
Officersförbundet och Försvarsmakten satte inte upp något mål 2016 om att kvinnor ska ha minst 95 % av männens lön.

Officersförbundet och Försvarsmakten var överens om det skulle avsättas medel i syfte att på Försvarsmaktsnivå erhålla en medellön för kvinnor som uppgår till minst 95 % av männens. Det var inget mål, det var en åtgärd i arbetet med jämställda löner. Av samma kollektivavtal framgår bland annat att lönerna ska vara sakliga samt parternas gemensamma för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Något annat mål än att lönen ska vara saklig har aldrig överenskommits.  

Vid utvärderingen av åtgärden under 2017 konstaterade Officersförbundet och Försvarsmakten att sakligheten i lönesättningen hade ökat. Men också att det fortsatta arbetet ska utgå från analys både vid organisationsenheterna och för hela Försvarsmakten. Kort sagt, åtgärden från 2016 gav inte full effekt och har inte tillämpats sedan dess. Men arbetet med sakliga och därmed jämställda löner fortsatte och medel avsattes för att korrigera löneskillnader vid organisationsenheterna.

I det nu aktuella kollektivavtalet konstaterar parterna att arbetet och de särskilda satsningarna har lett fram till sakliga löner. Men också att det krävs fortsatt fokus och ett kontinuerligt arbete vid varje nyanställning, lönesättning och lönerevision.

Något mål om att kvinnor ska lägre lön än män har aldrig Officersförbundet eller Försvarsmakten haft.