Rals-förhandlingar klara på Försvarsmaktsnivå

Publicerad: 2024-02-22

Officersförbundet och de andra arbetstagarorganisationerna har kommit överens med Försvarsmakten om årets rals med märket 4,1 procent. Officersförbundet har dessutom förhandlat fram 5,5 miljoner kronor utöver detta till sina medlemmar.

Rals-förhandlingarna på Försvarsmaktsnivå kommer att följas av förhandlingar på samtliga förband. Den ekonomiska ramen som förbanden får tilldelat sig bygger på; märket på 4,1 procent, särskilda satsningar som bestämts på Försvarsmaktsnivå samt extra satsningar utifrån vad förbanden anser att de har för behov. Parterna på Försvarsmaktsnivå har kommit överens om att i årets rals göra särskilda satsningar för att höja lägsta lön för yrkesofficerare, GSS/K och högre chefer. Årets rals gäller i ett år från första oktober 2023.

– Vi har nu avslutat en lång förhandling. Vi är inte där vi vill vara, men vi har känt ett ansvar mot våra medlemmar att komma till ett avslut i årets förhandlingar. Vi har tagit avstamp i de behov våra lokalföreningar kommit överens om med sina arbetsgivarparter på förbanden, men tyvärr inte fått med oss Försvarsmakten hela vägen. Det som är positivt i avtalet är att flera viktiga särskilda satsningar gjorts, bland annat på chefer i OF5-nivån, säger Stefan Morin, Officersförbundets förbundsordförande.

Höjning av lägsta lön för yrkesofficerare och GSS/K

En särskild satsning görs för att höja lägsta lönerna. Lägsta lön för yrkesofficerare med befattning på bestanivå 2 är 29 000 kronor, medan lägsta lön för yrkesofficerare med befattning på bestanivå 3 är 32 000 kronor. Bestanivå avser en befattnings ansvar, självständighet, samt kunskaper och erfarenheter. Om du är yrkesofficerare och vill veta vilken nivå din befattning har bör du fråga din chef eller förtroendevalda. Lägsta lön för GSS/K OR 1–3 är 24 000 kronor och för GSS/K OR 4-5 26 000 kronor.

– Det är viktigt att påpeka att det är lägsta lönerna som höjts och att lönesättningen ska ta hänsyn till en befattnings ansvar, självständighet, kunskaper och – nytt i avtalet – erfarenheter samt uppdraget som fackligt förtroendevald eller skyddsombud, säger Susanne Hultgren, Officersförbundets förhandlingschef.

Satsningar utifrån behov på förbanden

Samtliga förband har inför förhandling på Försvarsmaktsnivå lämnat in ett underlag med vad de anser att de har för behov. Nu är som sagt den ekonomiska ramen för förbanden klar och det är upp till fack och arbetsgivare på förbanden att bestämma vilka extra satsningar som ska göras på deras förband.

– Nu tar våra lokalföreningar över stafettpinnen och kommer utifrån sina lokala lönemålbilder tillsammans med förbanden förhandla om hur ekonomin ska fördelas inom respektive förband. Det är bra, eftersom lokalföreningarna är de som har bäst koll på vilka behov som finns på respektive förband, säger Stefan Morin.

När kan medlemmarna få sin Rals?

– Det varierar mellan förband och beror på hur långt förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare på förbanden har gått, säger Susanne Hultgren.

Höjning av lägsta lön för chefer

I årets rals kommer lägsta lönen för OF 5 och CF 5 att höjas. Det innebär exempelvis att en Chef OrgE kommer få en lägsta lön på antingen 70 000, 72 000 eller 74 000 kronor beroende på vilket förband individen är chef över och förbandets komplexitet. Det betyder också att befattningar utöver C OrgE kommer få en lägsta lön på antingen 65 000, 67 000 eller 69 00 kronor beroende på befattningens svårighetsgrad. Är du chef och vill veta mer titta på bilagan till avtalet.

– Vi har haft problem med att vi inte har kunnat höja lönerna för all annan militär personal för att de högre chefernas löner har varit för låga, men med att det här nya avtalet om särskilda befattningshavare och den särskilda satsningen i årets rals skapas utrymme för relevanta lönesatsningar för den övriga militära personalen, säger Stefan Morin.

Satsning på flygförare

Under våren 2023 skrevs ett nytt avtal för flygförare och en särskild satsning på flygförare utlovades. Den satsningen ingår i årets rals.

Se över bestanivå för GSS/K

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om att en beredningsgrupp ska se över vilken bestanivå GSS/K tillhör. Partnerna har också kommit överens om att påbörja förhandlingar för att öka ersättningen för exempelvis faktorlön IMI, Pendling, Kap 6 med retroaktivt från januari 2024.

– Vi vet inte resultatet av de förhandlingarna än, men inskriven retroaktivitet är ett steg i rätt riktning, säger Susanne Hultgren.

Så här går Ralsen till

Steg 1: Fack och arbetsgivare på samtliga förband tar fram ett underlag med vad de anser att de har för ekonomiska behov och lämnar in det underlaget till parterna på Försvarsmaktsnivå.

Steg 2: Fack och arbetsgivare på Försvarsmaktsnivå förhandlar och sätter den ekonomiska ramen för samtliga förband.

Steg 3: Fack och arbetsgivare på samtliga förband förhandlar utifrån den ekonomiska ramen de har fått och sätter lönehöjningar på individer.

Ordbok lön

Försvarsmaktens lönestruktur – ramverk som används för att arbeta med personalens lön utifrån arbetsområde och BESTA-nivå. Lägsta eller högsta lön bör ses som värden som ger en riktning för vad personalen ska ha i lön. 

BESTA (BEfattningsgruppering för STAtistik) – klassificeringssystemet för att sätta lön utifrån arbetsområde och befattning. Besta-nivå avser befattningens ansvar, självständighet, kunskaper och erfarenheter.

Arbetsområde 24 (militärt arbete) – det arbetsområde som majoriteten av förbundets medlemmar tillhör.

Lönebild – en ögonblicksbild över hur lönerna för alla ser ut på ett Org.

Lönemålbild – målbild för hur lönerna för alla på ett OrgE ska utvecklas.

Lönemålbildsarbete – partsgemensamt arbete för att nå lönemålbilden.