Nytt avtal innebär rimligare chefslöner

Publicerad: 2024-02-22

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om ett nytt avtal om särskilda befattningshavare. De nya tilläggen och ersättningarna kommer göra stor skillnad för förbundets medlemmar.

I det nya avtalet, som gäller från första mars i år, har tilläggen och ersättningarna gjorts om. Numera finns nya tillägg med tre olika nivåer baserat på krav på tillgänglighet och dessutom har restidsersättning förhandlats. Ersättningen för Försvarsmaktsdygn fungerar likadant som i det gamla avtalet men innehåller numera ett förtydligande.

– Det känns bra att vi har ett nytt avtal med bättre ersättningar för denna kategori chefer. Tillsammans med chefssatsningarna i årets rals får nu dessa medlemmar mer rimliga löner i förhållande till de krav som ställs på dem. Det här har varit en prioriterad fråga för oss i förbundsstyrelsen och vi har ställt tuffa krav på resultat till våra förhandlare som de nu verkligen levererat, säger Stefan Morin, Officersförbundets förbundsordförande.

Tillägg baserat på krav på tillgänglighet och nåbarhet

Det första tillägget är baserat på de krav på tillgänglighet och nåbarhet som ställs på en befattning. Det finns tre nivåer. Tillägg nivå 1 innebär vanliga krav på tillgänglighet och nåbarhet och det tillägget har samtliga individer som går på avtalet.

Sedan beroende på om befattningen har antingen högre ställda krav eller betydligt högre ställda krav på tillgänglighet och nåbarhet kan en individ få antingen tillägg nivå 2 eller tillägg nivå 3. Är du chef och vill veta vilken tilläggsnivå din befattning har titta på bilagan till avtalet.

– Arbetet med chefslöner är helt avgörande just nu för det fortsätta arbetet med löneutvecklingen för övriga medlemmar eftersom det bidrar till att dra isär en hoptryckt lönebild och skapa utrymme för relevanta lönesatsningar för den övriga militära personalen, säger Stefan Morin.

Restidsersättning

I det nya avtalet gäller restidsersättningen utanför normal arbetstid (måndag-fredag 07.30-16.30) och ersättningen är baserad på lön (hel timme med 1/175 av i-lön).

– Den här ersättningen behövs verkligen och kommer att göra stor skillnad för våra medlemmar, säger Susanne Hultgren, Officersförbundets förhandlingschef.

Chefer undantagna arbetstidsreglering

En annan skillnad är att i det gamla avtalet har cheferna förtroendearbetstid och i det nya är cheferna undantagna arbetstidsreglering.

– Den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden för en heltidsarbetande arbetstagare är dock 40 timmar i veckan, säger Susanne Hultgren.

Tillägg för Försvarsmaktsdygn

Det nya avtalet innebär ingen förändring, utan som regel har cheferna inte ersättning för Försvarsmaktsdygn. Det finns dock två undantagsfall som förtydligats i nya avtalet.

Fall A Vid särskilda situationer då Försvarsmakten ställer uttryckliga krav på omedelbar nåbarhet och tillgänglighet över hela dygnet, vilket kräver att individ stannar kvar på arbetsplatsen eller annan anvisad plats. En förutsättning för ersättning är att kraven ställs av högre chef samt att planering inte kan uppfyllas på annat sätt.

Fall B Vid deltagande i beordrad verksamhet som bedrivs över hela dygnet och där arbetstidsplaneringsmetoden för arbetstidsplanerad personal i förekommande fall är Försvarsmaktsdygn.

Satsningen på chefer i årets Rals

I årets rals kommer lägsta lönen för OF 5 och CF 5 att höjas. Det innebär exempelvis att en Chef OrgE kommer få en lägsta lön på antingen 70 000, 72 000 eller 74 000 kronor beroende på vilket förband individen är chef över och förbandets komplexitet. Det betyder också att befattningar utöver C OrgE kommer få en lägsta lön på antingen 65 000, 67 000 eller 69 00 kronor beroende på befattningens svårighetsgrad. Är du chef och vill veta mer titta på bilagan till avtalet.

Avtal för särskilda befattningshavare gäller de som har tjänstegrad:

• Överste eller kommendör

• Civil arbetstagare som innehar en befattning på nivån CF5

• Chef för organisationsenhet (gäller även tillförordnad COrgE)

• Försvarsattaché (heltidstjänstgörande)