Tvisteförhandling om kadettersättning fortsätter

Publicerad: 2024-01-26

Officersförbundet har påkallat tvisteförhandling med Försvarsmakten om kadettersättersättning. Parterna har träffats vid två tillfällen träffats, ett tredje är inplanerat, men än har inte parterna kommit överens.

– Officersförbundet menar att det här är en viktigt principiell och det handlar om trovärdigheten för arbetsgivarens fattade beslut. Fortsättning följer, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för förbundets tvister.

Eftersom Försvarsmakten och Officersförbundet inte kommit överens så har förhandlingen gått upp en nivå från så kallad lokal nivå (Försvarsmaktsnivå) till så kallad central nivå, vilket innebär att förbundet förhandlar med Arbetsgivarverket. Mer information kommer så snart något ändras.