Förhandling för avtal om särskilda befattningshavare pågår

Publicerad: 2024-01-26

Officersförbundet och Försvarsmakten förhandlar för att få fram ett nytt avtal om särskilda befattningshavare. Parterna behöver komma överens innan den 29 februari då uppsägningstiden löper ut.

– Vi har möten flera gånger i veckan och vi parter vill få fram ett nytt avtal. Det här avtalet kopplas ihop med att de som berörs av det, de särskilda befattningshavarna, också ska ha en rimlig lön och lönen förhandlas inom ramen för 2023 års Rals. Så den stora utmaningen är att hitta en rimlig nivå för att kompensera för att de som berörs av avtalet inte får de tillägg som finns i Arbetstidsavtalet, säger Susanne Hultgren, Officersförbundets förhandlingschef. 

Den 31 augusti förra året sade Officersförbundet med övriga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten upp avtalet om särskilda befattningshavare för omförhandling.

Det här händer om avtalet löper ut

Om parterna inte skrivit på ett nytt avtal innan den 29 februari kommer de berörda att börja arbeta utifrån Arbetstidsavtalet. Om detta sker är fack och arbetsgivare överens om att de berörda så snart som möjligt efter den 1 mars ska lägga förslag till fast lista och mata in arbetstid i Prio. Mer information kommer så snart en förändring sker.