Felaktig information om ålder vid uttag av tjänstepension

Publicerad: 2023-12-07

Flera av Officersförbundets medlemmar har hört av sig med frågor om lägsta ålder för uttag av tjänstepension. Detta för att flera pensionsinstitut, som förvaltar statligt anställdas premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar, har gått ut med information om att lägsta ålder för uttag av tjänstepension ändras till 63 år från och med 1 januari 2023.

Detta stämmer för majoriteten av statligt anställda, men inte för exempelvis yrkesofficerare.

Det statliga tjänstepensionsavtalet PA16 består av två avdelningar; avdelning 1 gällande födda 1988 eller senare, samt avdelning 2 gällande födda 1987 eller tidigare.

Pensionsålder avdelning 1

I avdelning 1 finns ingen ”ordinarie pensionsålder”. Tidigast uttag av tjänstepension i avdelning 1 följer bestämmelserna om när allmän pension tidigast kan tas ut. För närvarande gäller tidigast uttag vid 63 års ålder, men det kommer också att ändras till tidigast 64 år från år 2026.

Pensionsålder avdelning 2

I avdelning 2 är ”ordinarie pensionsålder” generellt 65 år, men för yrkesofficerare 61 år. Tidigast uttag av tjänstepension i avdelning 2 kommer att ändras till generellt 63 år från första januari 2024, men det gäller inte den som enligt avtalet har en ”ordinarie pensionsålder” som är lägre än 65 år, exempelvis yrkesofficer med pensionsålder 61 år.

Uttag av yrkesofficerspension i PA16 avdelning 2

Du som är yrkesofficer med 61 års pensionsålder kommer fortsatt kunna ta ut din så kallade yrkesofficerspension från 61 års ålder – om du inte kommer överens med arbetsgivaren om att senarelägga uttaget. Läs mer om att förskjuta officerspensionen här.

De premiebestämda tjänstepensionsdelarna i PA16 avdelning 2

När det gäller de premiebestämda tjänstepensionsdelarna exempelvis Kåpan och den individuella ålderspensionen (vilken ovan nämnda pensionsinstitut nu ”informerar” förändringar om) kommer du som är yrkesofficer med 61 års pensionsålder fortfarande kunna ta ut dessa redan från 61 års ålder om du vill. Det vanligaste är dock att yrkesofficerare avvaktar med uttag av de premiebestämda tjänstepensionsdelarna tills dess att ”yrkesofficerspensionen” upphör vid 65 års ålder (om den inte förskjuts med de nya möjligheterna från första januari 2024).

Den från första januari 2024 nya tillkommande ”flexpensionen”  i PA16 avdelning 2 kommer dock att ha tidigast uttagstidpunkt vid 63 år även för yrkesofficer med 61 års ”ordinarie pensionsålder” – men detta ska då ses mot att det vanliga är att inte börja ta ut de premiebestämda tjänstepensionsdelarna förrän vid 65 års ålder enligt ovan.