Här är de nya centrala skyddsombuden

Publicerad: 2023-11-24

Nu har de centrala skyddsombuden för 2023–2026 utsetts och de gick på sina förtroendeuppdrag den första november.

– Det är ett utmanande uppdrag som för med sig ett stort ansvar. Vi har en utmaning i att förbanden har svårt att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Jag förstår att det är svårt med de resurser som finns, men vi måste bli bättre, säger Anders Salenbo, centralt skyddsombud på Försvarsstaben.

De centrala skyddsombuden är:

För Försvarsstaben Anders Salenbo (ersättare Helena Bergli). Endast Anders på bild nedan.

För Operationsledning/Hemvärnet är det Johanna Bjärving (ersättare Mia Penttinen). Båda på bild nedan.

För armén är Jens Zetterberg (ersättare Alexander Westberg). Endast Alexander på bild nedan.

För marinen Peter Hammarberg (ersättare Åke Bergvik). Båda på bild nedan.

För flygvapnet Leif Ljungkvist (ersättare Mikael Westlin). Endast Leif på bild nedan.

Det här är Skyddsorganisationen

Arbetsgivaren har ett ansvar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Varje arbetsplats ska därför ha ett eller flera skyddsombud och om det finns flera ett huvudskyddsombud. I Försvarsmakten finns fem centrala skyddsombud (samt ersättare) som samordnar skyddsorganisationen.

Så blir du skyddsombud

Om du vill arbeta för att du och dina medarbetare och chefer ska få en bättre arbetsmiljö ska du bli skyddsombud. Officersförbundet har flera utbildningar för dig. Kontakta din officersförening eller ditt huvudskyddsombud på ditt förband så hjälper dem dig.