Officersförbundet påkallar tvisteförhandling om kadettersättning

Publicerad: 2023-10-25

Måndagen den 23 oktober påkallade Officersförbundet tvisteförhandling med Försvarsmakten. Förbundet menar att Försvarsmakten har beviljat tjänstledighet från GSS anställning under en bestämd tid för att vara kadett vid SOU med ett bruttolöneavdrag om 6 000 kronor. Försvarsmakten kan, enligt förbundet, inte ensidigt ändra ett beslut om en tidsbestämd tjänstledighet.

Förbundet menar att det också gäller frågan om löneavdragets storlek eftersom det utgör en grund till varför kadetterna vid SOU vill vara tjänstlediga. Förbundet menar vidare att det gäller för alla våra medlemmar som omfattas av Försvarsmaktens beslut. 

– Många av våra medlemmar som är kadetter har hört av sig och uttryckt både besvikelse och ilska över beslutet. Nu har vi tittat närmare på frågan och det vi kan göra är att tvisteförhandla, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för förbundets tvister.