Reservofficerspremien

Publicerad: 2023-09-01

Har du tjänstgjort i mer än tolv månader? Då har du rätt till reservofficerspremien. Så här gör du.

Reservofficerspremien regleras i kollektivavtal mellan Försvarsmakten och OFR O FM. Det är giltigt sedan 1 juli 2023. I avtalet står: Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning och har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt tolv månader får en tjänstgöringspremie som motsvarar två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Har du tjänstgjort som reservofficer i minst 12 månader? Vänd dig till din chef för att få premien utbetalad. Vet du inte om du har uppfyllt kraven? Begär ut information om hur mycket du har tjänstgjort från din lokala HR-avdelning alternativt mejla till hr-direkt@mil.se.