Rals 2022: Förhandlingar på OrgE-nivå pågår

Publicerad: 2022-11-03

Nu när Rals-förhandlingar på Försvarsmaktsnivå är klara är det dags för förhandlingar på OrgE-nivå. Men vad innebär det? När kan man få sin nya lön? Olle Löfmark, förbundets biträdande förhandlingschef och Peter Westman, vice ordförande i OF Skaraborgarna, reder ut frågetecknen.

Rals-förhandlingar på OrgE-nivå innebär att förbundets 38 officersföreningar nu ska komma överens med arbetsgivaren om hur lönerna ska sättas på individnivå. Föreningarna och arbetsgivaren har på de flesta OrgE samverkat och förhandlat för att ta fram en lönemålbild, vilket betyder målbild för hur lönerna för alla på ett OrgE ska utvecklas.

– Det finns många sätt att förhandla på och olika föreningar gör på olika sätt.  För de föreningar som har haft en god dialog med arbetsgivaren och det finns en samsyn kring lönemålbilden kommer Ralsen gå relativt snabbt att förhandla. Där det inte har funnits en samsyn finns en överhängande risk att förhandlingarna drar ut på tiden, säger Olle Löfmark.

En av föreningarna som ska förhandla är OF Skaraborgarna. Från sommaren förra året till februari i år arbetade de förtroendevalda i föreningen med arbetsgivaren för att ta fram en lönemålbild.

– Det har varit en utdragen process, men till sist kom vi överens. Det svåraste var att bortse från hur det faktiskt ser ut och i stället fokusera på hur vi vill att det ska se ut, säger Peter Westman.

Det ekonomiska utrymme som varje OrgE tilldelats är nu fastställt. Utöver det har de centrala parterna bestämt att det ska göras särskilda satsningar dels på GSS/K och dels på vad varje OrgE anser att de mest har behov av. Varje OrgE har uppgett vad de har mest behov av, samt gjort en prioritetsordning. Vad exakt det innebär är olika för varje OrgE. På P4 finns tre prioriteringar.

– Prio ett är höja upp GSS/K så att de har rätt lön utifrån Försvarsmaktens lönestruktur. Prio två och prio tre är följdjusteringar och gäller både yrkesofficerare och GSS/K som har fel lön utifrån vår OrgE:s lönemålbild. Det rör sig om individer som arbetat länge på samma befattningar och har fått ökad erfarenhet och kompetens, men inte tillräcklig löneökning. Ta exempelvis en gruppchef GSS/K som har arbetat i fem år och ligger på 24 200 kronor. Det är över lägsta nivå, men om individen arbetat i fem år bör lönen vara högre. Det är vi och arbetsgivaren överens om, säger Peter Westman.

Om du som medlem vill veta mer kontakta din officersförening.

– Och om du vill vara med och påverka så ska du engagera dig i din officersförening, säger Olle Löfmark.

Ordbok lön

Försvarsmaktens lönestruktur – ramverk som används för att arbeta med personalens lön utifrån arbetsområde och BESTA-nivå. Lägsta eller högsta lön bör ses som värden som ger en riktning för vad personalen ska ha i lön. 

Arbetsområde 24 (militärt arbete) – det arbetsområde som majoriteten av förbundets medlemmar tillhör.

BESTA (BEfattningsgruppering för STAtistik) – klassificeringssystemet för att sätta lön utifrån arbetsområde och befattning. Besta-nivå avser befattningens ansvar, självständighet, samt kunskaper och erfarenheter.

Lönebild – en ögonblicksbild över hur lönerna för alla ser ut på ett Org.

Lönemålbild – målbild för hur lönerna för alla på ett OrgE ska utvecklas.

Lönemålbildsarbete – arbete för att nå lönemålbilden.