Paus i Rals-förhandlingarna på Försvarsmaktsnivå

Publicerad: 2022-09-06

Officersförbundet har tillsammans med Försvarsförbundet, Seko Försvar och Saco-S FM börjat förhandla med Försvarsmakten kring hur ekonomin för årets Rals ska se ut, men nu är det paus i förhandlingarna på grund av att parterna står för långt ifrån varandra.

Officersförbundet förhandlar genom sin förhandlingsorganisation OFR/O FM. På nästan alla förband har arbetsgivare och officersförening gemensamt tagit fram ett underlag där de redovisar vad de anser att förbanden har för ekonomiska behov, det vill säga hur mycket lönerna måste höjas i år.  Officersförbundet har lämnat ett förslag – som har stor följsamhet till just de inlämnade underlagen – till Försvarsmakten i slutet av augusti.

– Vi har fört diskussioner med underlaget från förbanden som grund sedan före sommaren, men ännu har ingen gemensam syn på ekonomin uppnåtts med Försvarsmakten. Nu har parterna pausat arbetet och vi inväntar och hoppas att Försvarsmakten återkommer med en reviderad ekonomi så att vi kan få till en bra överenskommelse som faktiskt erkänner de ekonomiska behov arbetsgivaren på OrgE sagt att de måste få för att kunna bedriva sin verksamhet, säger Susanne Hultgren, förhandlingschef Officersförbundet.

Officersförbundet är beredda att när som helst återuppta förhandlingarna med Försvarsmakten och när dessa väl är klara kommer Rals-förhandlingarna om medlemmarnas löner att ske på respektive förband mellan arbetsgivare och officersföreningarna.

– Försvarsmakten ska växa och gradvis få en ökad budget. Det är våra medlemmar som drar det tyngsta lasset i den tillväxten och det måste synas i deras lönekuvert, säger Lars Fresker förbundsordförande Officersförbundet.