MBL-förhandling avseende flygvapenpiloterna genomförd

Publicerad: 2022-09-29

Efter Arbetsgivarverkets beslut om förmånligare pensionsvillkor för en avgränsad grupp av Försvarsmaktens piloter har Officersförbundet genomfört en MBL-förhandling med Arbetsgivarverket. Det betyder att parterna har gått igenom arbetsgivarens beslut och fått mer information kring beslutets innehåll och tillämpning.

– Det är bra att Arbetsgivarverket agerar skyndsamt i frågan nu, men naturligtvis vill vi att allt ska gå korrekt till och kunna informera berörda medlemmar om vad beslutet betyder för dem, säger Susanne Hultgren, förhandlingschef på Officersförbundet.

Den 1 september fattade Arbetsgivarverket beslut om nya pensionsvillkor för en avgränsad grupp stridspiloter. Den grupp som beslutet avser är Försvarsmaktens piloter födda 1988 och senare, och som var antagna till pilotutbildningen när det statliga pensionsavtalet PA 16 trädde i kraft. Totalt handlar det om runt 90 piloter som fick höjd pensionsålder efter att de blivit anställda, från 55 år till 67 år.

Bakgrunden till beslutet är att flera piloter i flygvapnet under våren ansökte om tjänstledigt för studier till hösten på grund av missnöje med bland annat lön och pension. Nyheten om flygvapenpiloternas missnöje rapporterades i flera medier under våren och sommaren. I mitten av juli tillsatte Försvarsmakten, Officersförbundet och Saco-S FM en partsgemensam utvecklingsgrupp ”Utvecklingsgrupp behålla” (UG Behålla) för att arbeta med Försvarsmaktens personalförsörjning av piloter på kort och lång sikt. I början av augusti kallade också Försvarsutskottet Försvarsmakten till ett möte för att redogöra kring flygvapenpiloternas situation. 1 september fattade som tidigare nämnt Arbetsgivarverkets beslut om förmånligare pensionsvillkor för en avgränsad grupp av Försvarsmaktens piloter.

– Jag är glad att vi i dialog med Försvarsmakten i en akut situation för en avgränsad grupp, snabbt kunnat finna en lösning som omhändertar frågan och stärker Försvarsmaktens personalförsörjning av piloter på kort och lång sikt, säger Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket.