Förhandlingar kring pensionsvillkor för flygvapenpiloter väntar

Publicerad: 2022-08-30

Arbetsgivarverkets styrelse har beslutat att ge sin förhandlingschef mandat att förhandla om pensionsvillkoren för en särskilt avgränsad grupp flygvapenpiloter.

Beslutet innebär att det är Arbetsgivarverket, inte Försvarsmakten, som kommer sköta förhandlingen och är den part som Officersförbundet tillsammans med sin förhandlingsorganisation OFR/S, P, O och Saco-S kommer förhandla med. Försvarsmakten uppger att de har lämnat ifrån sig sitt underlag till Arbetsgivarverket, men när och hur förhandlingarna kommer ske är i skrivande stund oklart.
– Officersförbundet är redo att förhandla, säger Susanne Hultgren, förhandlingschef Officersförbundet och tillika för OFR/O.
Bakgrunden till beslutet är att flera piloter i flygvapnet under våren ansökt om tjänstledigt för studier till hösten på grund av missnöje med bland annat lön och pension. Nyheten om flygvapenpiloternas missnöje har rapporterats i flera medier under våren och sommaren. I mitten av juli tillsatte Försvarsmakten, Officersförbundet och Saco-S FM en partsgemensam utvecklingsgrupp ”Utvecklingsgrupp behålla” (UG Behålla) för att arbeta med Försvarsmaktens personalförsörjning av piloter på kort och lång sikt. Initialt ska UG Behålla prioritera att arbeta med frågan om övergångsregler för piloter i nuvarande pensionsavtal (PA16). I början av augusti kallade också Försvarsutskottet Försvarsmakten till ett möte för att redogöra kring flygvapenpiloternas situation. Per-Martin Sternevi, ordförande i förbundets kårsektion Försvarsmaktpiloternas Intresseförening (FPI), var också inbjuden till mötet.
– Jag var där för att ge utskottet piloternas och vår syn på situationen samt gå igenom utmaningarna kring bemanningen och dess påverkan på flygvapnet. Försvarsmakten behöver inse att dagens löner och villkor inte motsvarar det ansvar och de uppgifter en pilot i Försvarsmakten har. FPI vill att Försvarsmakten ska kunna behålla och attrahera sina piloter man investerat stora skattemedel i och det gör man i första hand genom rimliga löner och avtal, säger Per-Martin Sternevi.
I mitten av augusti hade Arbetsgivarverket ett extrainsatt styrelsemöte och beslutade alltså då att det är Arbetsgivarverket, inte Försvarsmakten, som kommer sköta förhandlingen