Ansök om ekonomiskt stöd från Försvarets understödsnämnd

Publicerad: 2022-08-09

Du som är yrkesofficer kan ansöka om ekonomiskt stöd i form av ett engångsbelopp för särskilda behov. Det kan till exempel röra sig om kostnader för rehabilitering efter olycka eller sjukdom, underlättande hjälpmedel, åtgärd vid bestående skada, rehabiliterande eller underlättande åtgärd vid annan livskris. En änka eller änkling, samt barn till en yrkesofficer kan även ansöka om ekonomiskt stöd i form av ett engångsbelopp till exempel för begravningskostnader.

Det ekonomiska stödet ansöker du genom Försvarets understödsnämnd som förvaltar två stiftelser Stiftelsen Carl och Amelie Ahlgrens testamentsfond och Grevinnan Horns stiftelse för änkor och döttrar efter avlidna militärer i enlighet med donatorernas intentioner. För mer information läs på Officersförbundets webbplats.