Partsgemensam utvecklingsgrupp bildad för att behålla piloter

Publicerad: 2022-07-20

Försvarsmakten har under onsdagen tillsammans med Saco-S FM och Officersförbundet kommit överens om att inrätta en ”Utvecklingsgrupp behålla” (UG Behålla) under Flygvapenchefens samverkansgrupp.

Gruppen ska partsgemensamt arbeta med områden som säkerställer Försvarsmaktens personalförsörjning av piloter på kort och lång sikt, initialt med prioritering att arbeta med frågan om övergångsregler för piloter i PA16. På längre sikt ingår områden som löne- och pensionsvillkor, karriärutveckling samt utbildning.

Gruppen aktiveras redan nästa vecka.

Parterna är också överens om att Försvarsmakten omedelbart hemställer till Arbetsgivarverket samt Saco-S FM lyfter till Saco-S (central nivå), om mandat i syfte att kunna starta förhandlingar om övergångsregler när det gäller pensionsavtalet PA16 för piloter.