Missnöje bland stridspiloter

Publicerad: 2022-05-23

Officerstidningen har i två nyligen publicerade artiklar berättat om hur ett antal stridspiloter har ansökt om tjänstledighet på grund av missnöje med bland annat karriärsutveckling och rådande lönestruktur, enligt uppgifter till Officerstidningen.

En annan fråga som stridspiloterna är missnöjda med är pensionsåldern. Medlemmar som fått information av arbetsgivaren uppfattar att Försvarsmakten nu förefaller vara intresserade av att starta förhandlingar på pensionsområdet. Det senaste pensionsavtalet, PA 16, förhandlades fram 2015.

– När avtalet förhandlades fram gjorde Arbetsgivarverket en principöverenskommelse med övriga arbetstagarorganisationer vilket slutligen ledde fram till PA 16. Det avtalet kom att tillämpas även på våra medlemmar. Jag hade flera möten med ÖB utifrån hans roll som både högste myndighetsföreträdare och som ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse. Förhoppningen var att vi skulle kunna lyfta frågan om yrkesofficerares pensionsålder, men tyvärr fick vi ens delta i förhandlingarna om det slutliga avtalet. Vi gick så långt att vi till och med såg över stridsåtgärder, men var bundna till fredsplikten, säger Lars Fresker, förbundsordförande.

Under avtalsrörelsen 2020 hade Officersförbundet ett antal yrkanden om förbättringar inom pensionsområdet.

– Det är därför glädjande att Försvarsmakten nu verkar vilja öppna upp för förhandlingar inom pensionsområdet och Officersförbundet är alltid beredda att förhandla och förbättra nuvarande avtal. Nu återstår bara att se hur Försvarsmakten bjuder in till förhandlingen och vilka förbättringsförslag de för fram, säger Lars Fresker.

Läs de två artiklarna ”Officersförbundet: Missnöje bland stridspiloter – frågetecken kring karriärutveckling” och ”Flygstaben: Vi vänder på alla stenar för att kunna behålla vår personal”.