Förtydligande efter inslag om officersbrist

Publicerad: 2022-05-13

Förtydligande efter inslag om officersbrist

På fredagskvällen sändes ett inslag i SVT där Officersförbundets ordförande Lars Fresker talade om officersbristen. På sättet inslaget påannonserades och framförallt rubriksattes på SVT:s webb kunde det tolkas som om Lars Fresker och Officersförbundet var emot ett Nato-medlemskap eftersom det kan leda till ytterligare officersbrist. Men det är fel.

 Officersbristen är inget skäl till att inte gå med i Nato och jag förstår att medlemmarna reagerade. Men vi styr inte rubriksättningen även om vi, direkt när vi såg den, påtalade för SVT att rubriken med ordet ”varnar” var väl stark, säger Lars Fresker.

Syftet med att medverka i intervjun var att belysa att det råder brist på yrkesofficerare i Försvarsmakten. Ett medlemskap i försvarsalliansen innebär att Sverige skulle behöva bemanna befattningar i Natos olika staber och centra runt om i Europa, vilket blir en ny uppgift för ett redan ansträngt officerskollektiv.

 Återigen, det är naturligtvis inget skäl att avstå ett medlemskap. Det var inte heller det jag sa i inslaget. Men bristen på officerare är ett allvarligt problem när Försvarsmakten ska växa. Trots att politiken är överens om att höja försvarsanslagen till två procent av BNP finns det inga tydliga satsningar på att behålla den befintliga personalen eller försöka återanställa förtidsavgångna officerare och det är väldigt bekymmersamt, avslutar Lars Fresker.