Dubbelt arbete för 5000 medlemmar – förbundets medlemsundersökning skickas ut i maj

Publicerad: 2022-05-05

I maj skickar Officersförbundet ut två undersökningar till våra medlemmar. Den ena genomförs av Försvarshögskolan, handlar om balansen mellan arbetsliv och privatliv, och skickas ut till alla medlemmar. Den andra genomförs av Demoskop, är förbundets egen medlemsundersökning och skickas ut till 5000 medlemmar.

Syftet med Officersförbundets medlemsundersökning är att bättre förstå hur våra medlemmar uppfattar förbundet, vad förbundet är bra på och vad vi kan bli bättre på. Dessutom är resultaten viktiga i vårt opinionsbildande arbete, inte minst i tider av tillväxt och val. Därför ställs också ett antal frågor kring hur våra medlemmar ser på sin arbetssituation, försvarspolitiken och Försvarsmakten som arbetsgivare. Det tar cirka 10–15 minuter att svara på undersökningen. Vi hoppas att våra medlemmar som får den skickad till sig antingen via mejl eller brev tar sig tid att svara och på så vis gör sin röst hörd. 

Om du har några frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Officersförbundets kommunikationschef Jesper Tengroth, jesper.tengroth@officersforbundet.se.