Undersökning om balans mellan arbete och privatliv

Publicerad: 2022-04-29

Gör din röst hörd – svara på undersökning om balans mellan arbete och privatliv

Den 25 april till 20 maj har du som är medlem och aktiv militär möjlighet att delta i en undersökning som genomförs av Försvarshögskolan.

Undersökningen är en av två som förbundet arbetar med just nu, då förbundets egna medlemsundersökning kommer skickas ut inom kort till 5000 av förbundets medlemmar.

Syftet med den undersökningen som genomförs av Försvarshögskolan är att studera balansen mellan arbete och privatliv samt hur olika arbetsrelaterade krav och resurser påverkar välbefinnande, arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang hos militärer i Norden. En nyligen publicerad svensk studie visar att nyutexaminerade officerare upplever en hög arbetsbelastning och känner oro inför framtida arbets- och familjesituation. För att Försvarsmakten ska kunna behålla militärer är det betydelsefullt att de upplever en tillfredsställande balans mellan arbete och övrigt liv.

Undersökningen skickas ut med mejl till medlemmar som är aktiva militärer i Officersförbundet och dess nordiska motsvarigheter. För att du ska få mejlet krävs att du har en korrekt och privat e-postadress, då Försvarsmakten blockerar dessa mejl. Du ändrar e-postadress på ”Mina sidor”.

Resultatet av undersökningen kommer presenteras under hösten 2022.