Officersförbundet stödjer Ukraina och dess folk

Publicerad: 2022-03-10

Officersförbundet stödjer Ukraina och dess folk

Officersförbundet delar omvärlden och Sveriges frustration och vrede över Rysslands brutala angrepp på Ukraina – krigets ansikte och vedermödor är hänsynslösa. Vår profession och militär professionalism är central för att stå emot denna råa ondska. Våra tankar går till det Ukrainska folket och den Ukrainska Försvarsmakten som med stor tapperhet kämpar för sin nation.

Vi följer utvecklingen och ska konstruktivt medverka till att fortsätta öka vår egen militära operativa förmåga. Vi uppmanar också våra medlemmar att vara lite vaksamma och notera sådant som avviker från det normala.

Lars Fresker, förbundsordförande