FAQ FM Arbetstidsavtal Del 6 ÖB aktivering, ÖB Givakt och särskilda operationer

Publicerad: 2022-03-30

FAQ Arbetstidsavtal Del 6 – ÖB aktivering, ÖB Givakt och särskilda operationer

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat omvärldsläget. Det återstår att se hur Sverige och Rysslands relation utvecklar sig, men med tanke på det förändrade läget så arbetar Försvarsmakten och Officersförbundet och övriga fackförbund med att se över arbetstidsavtalet kapitel 6 och hur det ska tolkas vid en eventuell aktivering. Därför hittar du nu en FAQ i dessa frågor nedan.

Du hittar FAQ:n under Materiel & Avtal och FAS, kräver inlogg med BankID.