Lars Fresker kommenterar kränkning av värnpliktiga

Publicerad: 2021-12-14

Lars Fresker kommenterar kränkning av värnpliktiga

500 värnpliktiga har skickats hem från Ledningsregementet i Enköping.

Det har kommit en rapport om allvarliga kränkningar och missförhållanden främst vid värnpliktsutbildningen. En närmare granskning av vad som har hänt är att vänta.

Officersförbundet tar emellertid avstånd från alla typer av kränkningar, olämpligt och ovälkommet beteende. Vi måste alla visa respekt och omtanke för varandra för vi spelar i samma lag. 

Lars Fresker, förbundsordförande