Fyra avslutade tvister under hösten

Publicerad: 2021-11-18

Fyra avslutade tvister under hösten

Under hösten har Officersförbundet avslutat fyra tvister med Försvarsmakten.

Samtliga avslutade tvister handlar om information om anvisat boende, det vill säga att arbetsgivaren har skyldighet att informera förbundets officersföreningar om anvisat boende.
Informationen har uteblivit trots att parterna är överens om hur informationen ska delges.

Det är OF F21, OF F7, OF F17, samt Kustflottans som därför har påkallat tvisteförhandling. Förhandlingarna har lett till att skadestånd betalats ut till Officersförbundet. Den sammanlagda summan är 75 000 kr och kommer att fördelas mellan officersföreningarna. I tvistelösningen finns dock inte bara ett skadestånd. Parterna på förbandet ska också genomföra en gemensam utbildning om rörlighetsavtalet och hur rutinen på förbandet ser ut när det gäller information anvisat boende.

– Vi är nöjda med att parterna nu tvingas till att genomföra en partsgemensamutbildning på hemmaförbandet, säger Mikael Kenttälä ombudsman på Officersförbundet.