Årets Rals-avtal på Försvarsmaktsnivå är klart!

Publicerad: 2021-10-15

Årets Rals-avtal på Försvarsmaktsnivå är klart!

Officersförbundet har tillsammans med Försvarsförbundet, Seko Försvar och Saco-S FM kommit överens med Försvarsmakten om hur ekonomin inför årets Rals ska fördelas mellan organisationsenheterna (OrgE).

Utöver det så kallade ”märket” har parterna kommit överens om flera satsningar som berör uppvärderingen av det militära yrket. Officersförbundet och Försvarsmakten är till exempel överens om att det behövs ett särskilt fokus på specialistofficerare och deras löneutveckling.

– En av de stora frågorna som förbundet verkligen tryckt på är att specialistofficerarnas kompetensdjup ska erkännas vid alla lönehändelser, vilket vi också ser i skrift för första gången kopplat till den här revision, säger Susanne Nyberg, förhandlingschef på Officersförbundet.

Ytterligare satsningar innebär att GSS-löner höjs till lägst 20 500 kr. Löner för officerare och specialistofficerare höjs till lägst 27 000 kr. Ingångslön för piloter höjs och följdjusteringar möjliggörs. Lägsta lönenivån för Arbetsområde 24 (militärt arbete), bestanivå 3, lyfts till 30 000 kr. Extra ekonomi för följdjusteringar till dessa framgår i beslutet och syftar till att möjliggöra en fortsatt ändamålsenlig lönespridning. Om en medlem vill veta huruvida den prerson tillhör  Arbetsområde 24 (militärt arbete), bestanivå 3 bör personen ta kontakt med sin chef och lokala förening.

– Det rör sig om större satsningar i årets Rals. Det är bra att det finns mer pengar än vanligt att röra sig med, men det är också en utmaning för parterna på organisationsenheterna som nu måste ta ansvar för att det blir rätt när pengarna fördelas på individnivå, säger Susanne Nyberg.

Nu när förhandlingarna är klara på Försvarsmaktsnivå är det dags för förhandling på OrgE-nivå där löner för alla anställda sätts. När dessa förhandlingar kan vara klara är omöjligt att säga i nuläget vad det beror på hur långt man kommit i förberedelsearbetet på respektive oOrgE.