Tvingade omgalonering riskerar statusen för specialistofficerarna

Publicerad: 2021-09-27

Omgalonering riskerar statusen för specialistofficerarna

Resultatet av den medlemsundersökning som Officersförbundet gjort med anledning av det kommande beslutet kring en eventuellt tvingande omgalonering av så kallade NBO-officerare har nu kommit. Av svaren framgår bland annat att en tredjedel av de som deltagit i undersökningen tror på lägre status för specialistofficerarna om det blir en obligatorisk omgalonering.

-Det är allvarligt om trovärdigheten för hela trebefälssystemet skadas. Risken är att Försvarsmakten därmed biter sig själva i svansen. Man vill ha ordning och reda men skapar samtidigt onödiga spänningar inom officerskåren, säger Officersförbundets ordförande Lars Fresker. 

Nära 3000 av förbundets medlemmar valde att delta i undersökningen och ungefär hälften av dem tror på en försämrad löneutveckling. Av de som kan komma att beröras av en omgalonering är nio av tio kritiska till förändringen. 

”Jag har dokument som säger att jag är utnämnd till officer. Detta i kombination med över 30 år i yrket gör att det känns som att bli spottad i ansiktet”, skriver en officer som svarat på undersökningen. 

 ”Det uppfattas som vår utbildning och tiden vi lagt på den inte är värt något längre. Min grad är jag stolt över, det är en del av min identitet”, skriver en annan. 

”Jag har jobbat mig till graden, varit ifrån familjen för att genomföra mina utbildningar och det kommer ge mig sämre löneutveckling samt väsentligt mindre inflytande”, är ett tredje svar. 

På tisdagen hölls ett extra styrelsemöte i Officersförbundet. Det mynnade ut i ett råd till Försvarsmakten och överbefälhavaren. Huvudbudskapet är att Försvarsmakten även fortsättningsvis bör låta det vara frivilligt att omgalonera sig. Samtidigt kan det dröja bort mot 2040 innan den sista NBO-officeren går i pension. Det innebär att det skulle ta upp mot 30 år innan tvåbefälssystemet (som numera är ett trebefälssystem) är helt infört. 

-Jo, men samtidigt är det ju så att de här individerna fortsätter leverera effekt – varje dag, oavsett vilken grad dom har. Att tvinga dem att omgalonera sig är ingen framkomlig väg och jag skulle blir mycket förvånad om ÖB väljer den. Försvarsmakten kan däremot göra väldigt mycket mera för de personer som berörs och på så sätt kanske få dem att självmant omgalonera sig – om incitamenten är de rätta. Varenda officer behövs och det vore mycket tråkigt om människor säger upp sig eller går runt och är besvikna på myndigheten på grund av det här – en fråga som i grunden inte är ett problem, mer än möjligen på pappret, säger Lars Fresker.