Trebefälssystemet Samverkan avslutad i oenighet

Publicerad: 2021-09-27

Trebefälssystemet: Samverkan avslutad i oenighet

På onsdagseftermiddagen genomfördes den formella samverkan med Försvarsmakten angående slutligt införande av trebefälssystemet. Samverkan avslutades i oenighet.

– Det finns väldigt mycket i det här förslaget som är bra. Men att vissa NBO-officerare med tvång ska omgaloneras till specialistofficerare kan vi helt enkelt inte ställa oss bakom. Det äventyrar trovärdigheten för hela trebefälssystemet och är inte bra för någon. Dessutom menar vi att det finns frågetecken kring om det ens är arbetsrättsligt möjligt, säger Peter Löfvendahl som är förbundsdirektör på Officersförbundet.

Införandet av ett flerbefälssystem inleddes redan 2008 (då som ett tvåbefälssystem) och tanken var att officerare självmant skulle välja att omgalonera sig om de tjänstgjorde på en specialistofficersbefattning. Men Försvarsmakten har inte i någon större utsträckning lyckas förklara nyttan med att byta spår:

I en intervju med Officerstidningen uppgav Peter Tagesson, som är ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram det nu aktuella förslaget, att bara ungefär 600 officerare valt att växla spår och bli specialistofficerare. ”Frivilligheten har inte levererat”, konstaterade Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell i den direktsändning på Youtube som Officersförbundet genomförde för en tid sedan. Därför läggs nu förslaget om tvingande omgalonering på överbefälhavarens bord och i morgon fredag är det tänkt att han ska fatta sitt beslut.

– Vi hoppas att han tagit intryck av de synpunkter som Officersförbundet och våra medlemmar gett uttryck för och inte låter det här bli verklighet, säger Peter Löfvendahl.

Officersförbundet begärde, i samband med gårdagens samverkan, ett ytterligare möte med Försvarsmakten för att diskutera huruvida en tvingande omgalonering är förenlig med arbetsrätten:

– I de beslut om anställning som Försvarsmakten fattade i samband med att den internationella tjänstgöringsskyldigheten infördes 2010 är personalen anställd antingen som officer eller specialistofficer. Vi menar att myndigheten inte kan byta personalkategori på folk hur som helst och det behöver vi diskutera ytterligare, avslutar Peter Löfvendahl.