Din åsikt är viktig – svara på medlemsundersökning om trebefälssystemet

Publicerad: 2021-09-27

Senare den här veckan kommer yrkesaktiva och studerande medlemmar i Officersförbundet som rapporterat in en mejladress till förbundet att få ett mejl från undersökningsföretaget Demoskop.

Det handlar om en medlemsundersökning som förbundet genomför med anledning av att Försvarsmakten nu arbetar med att slutföra övergången till trebefälssystemet. Och det är bråttom – redan senare i vår är tanken att ett beslutsunderlag ska föreläggas ÖB.

-Det här är en viktig fråga. Därför uppmanar jag alla som får undersökningen att ta sig tiden att snabbt genomföra den så att vi kan ta stöd av resultatet i vårt samverkansarbete med Försvarsmakten, säger förbundsordföranden Lars Fresker.

Då det är ont om tid genomförs alltså undersökningen via mejl och inte som brukligt genom att Demoskop skickar ett brev på posten till medlemmarna. Det innebär att de medlemmar som inte angett någon mejladress dessvärre inte kommer att kunna delta i undersökningen.

-Nej, så är det. Därför är det viktigt att de medlemmar som inte lämnat någon mejladress till förbundet gör det genom att logga in på vår webbplats, då kommer man omfattas av den här typen av undersökningar i framtiden, säger Lars Fresker.