Nya chefsavtal klara

Publicerad: 2021-01-14

Under våren 2020 sade Officersförbundet upp Försvarsmaktens chefsavtal. Nu har parterna förhandlat fram, inte bara ett, utan två nya avtal som reglerar villkoren för Försvarsmaktens högre befattningshavare.
-Försvarsmaktens gamla chefsavtal var svårt att förhålla sig till för berörda eftersom det hängde ihop med flera gamla beslut. Nu känns det riktigt bra att vi istället har förbättrat och renodlat villkoren genom att de två nya avtalen nu är på plats, säger Officersförbundets förhandlingschef Susanne Nyberg.

Den tidigare chefskretsen, alltså de befattningshavare som omfattas av det statliga chefsavtalet, var väldigt vid. Efter de nya förhandlingarna har den kretsen snävats in ordentligt. Numera består den i korthet av OF6/CF6 eller högre. För denna krets kommer liksom tidigare det statliga chefsavtalet att tillämpas.
OF5/CF 5, chefer för organisationsenheter och heltidstjänstgörande försvarsattachéer (oavsett grad) kommer nu i stället att omfattas av det helt nya avtalet för ”Särskilda befattningshavare”. Precis som de som ingår i den nya chefskretsen har de särskilda befattningshavarna förtroendearbetstid men de har också rätt till andra ersättningar:
Samtliga ” Särskilda befattningshavare” får ett lönetillägg om 2050 kronor i månaden och rätt till ekonomisk ersättning för försvarsmaktsdygn. Dessutom får chefer för organisationsenheter samt några ytterligare befattningshavare knutna till insatsverksamheten ett tillägg på 2000 kronor i månaden eftersom kraven på ständig tillgänglighet är höga. Lönerna för ”Särskilda befattningshavare” kommer omhändertas inom ramen för RALS-förhandlingarna mellan parterna.
-Det kan tyckas förmånligt att få vara till exempel chef för ett regemente eller en flottilj. Men ansvaret och kraven på tillgänglighet är också mycket, mycket stora och gränsen mellan hårt arbete och rovdrift är hårfin. Därför är det att bra att vi fått till en särskild ersättning för de här befattningshavarna samtidigt som parterna har startat dialog om rimlig I-lön för att utföra alla arbetsuppgifter som åligger dessa chefer. Precis som att man nu kommer att kunna få ekonomisk ersättning för försvarsmaktsdygn. Det är inte rimligt att man bara för att man blivit överste eller kommendör inte ska ha rätt till ersättning när man deltar i övningsverksamheten, säger Susanne Nyberg.
De nya avtalen gäller från och med den 1 januari 2021. Av praktiska skäl kommer Försvarsmakten inte kunna betala ut ersättningarna förrän senare under våren. Men rätten till ersättning enligt avtalet börjar däremot att gälla redan från och med den 1 januari. Myndigheten kommer också att justera de individuella placeringsbesluten så att dessa på ett korrekt sätt återger rätt avtalstillhörighet. Det har betydelse för bland annat uppsägningstiderna som skiljer sig åt mellan avtalen.
-Jag kan självfallet inte bestämma vad medlemmarna ska tycka. Men personligen tycker jag det här är en framgång för Officersförbundet. Från att arbetsgivaren var helt oförstående när vi sa upp avtalet till att vi nu har enats om två nya avtal som innebär förbättringar för den absoluta merparten av de som berörs – det är fackligt arbete när det är som bäst, säger Officersförbundets ordförande Lars Fresker.
Läs avtal om fastställande av FM chefskrets här

Läs avtal omsärskilda befattningshavare här