Lars Fresker om totalförsvarsbeslutet: ”Vår tid är nu”

Publicerad: 2020-12-15

I dag fattade riksdagen beslut om utvecklingen av totalförsvaret de kommande fem åren. Man valde, dessvärre, helt att bortse från Officersförbundets förslag att tillföra 325 miljoner för att höja lönerna för den militära personalen. Det är synd – en förutsättning för att lyckas med denna historiska satsning är nämligen en robust personalförsörjning, där rimliga löner är en del.
För historiskt är det och Officersförbundet välkomnar, i allra högsta grad, dagens beslut.
Jag vågar påstå att det är våra medlemmar som kommer att dra det tyngsta lasset när bland annat fem nya regementen och flottiljer ska återetableras på sex orter runt om i landet.
En del officerare bor kanske redan i de här orterna men de allra flesta kommer att flytta dit, med familj och allt. Det ställer krav på bostäder, barnomsorg och möjlighet till arbete för anhöriga. Jag har i dag därför mejlat till ordförandena i kommunstyrelserna i Falun, Sollefteå och Kristinehamn och bett om ett möte för att höra på vilket sätt de kan möta våra medlemmars behov.
Men det är också viktigt att Försvarsmakten som arbetsgivare tar sitt ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar att kunna lösa sina uppgifter. Annars kommer inte den här satsningen att lyckas.
Vår profession kommer att bli mer efterfrågad än på mycket länge de kommande åren. Vi inom Officersförbundet kommer fortsätta att kämpa för rätt lön och rätt villkor för våra medlemmar.
För vår tid är nu!

Lars Fresker
Förbundsordförande