Styrelseval och medaljregn

Publicerad: 2020-11-12

Sista dagen av förbundsmötet 2020 ägnades åt utdelning av stipendier och medaljer. Men framförallt åt personval.

Alla först gästade dock försvarsmaktens personaldirektör, Klas Eksell och rektorn för Försvarshögskolan, Robert Egnell stämman och pratade om personalförsörjning respektive officersprofessionen.

En ny förbundsstyrelse finns nu på plats, liksom övriga förtroendevalda. Lars Fresker omvaldes till förbundsordförande:

– Först vill jag, å hela styrelsens vägnar, tacka för förtroendet. Sen kan jag konstatera att det här har varit bra dagar som ger energi inför det som komma skall. Vi är inne i en utmanande avtalsrörelse. Dessutom börjar arbetet snart med att göra verklighet av det nya försvarsbeslutet, där våra medlemmars insatser är direkt avgörande för om beslutet ska lyckas eller inte. Vår tid är verkligen nu, konstaterade han efter att mötet avslutats.

Den nya styrelsen ser ut enligt följande:
Förbundsordförande: Lars Fresker, OF Bothnia
1:e vice ordförande: Mikael Vinde, OF MarinB/SSS
2:e vice ordförande: Hans Bergwall, OF F 17
Ledamot: Ulf Hassgård, OF HKV
Ledamot: Klas Hellström, OF AMF
Ledamot: Håkan Jansson, OF Bothnia
Ledamot: Magnus Johansson, OF Enköping
Ledamot: David Lindblom, OF Skaraborgarna
Ledamot: Hans Lundgren, OF HKP
Ledamot: Kristina Lundström, OF TrängR
Ledamot: Marie Meigård, HSOF
Ledamot: Stefan Morin, LOF
Ledamot: Jan Möller, OF F 7
Ledamot: Jacob Romlin, Ärna OF
Ledamot: Mats Thuresson, Kfl OF
Suppleant: Martin Abramsson, OF FS (OF F 17 2021)
Suppleant: Tobias Danielsson, OF MarinB/SSS
Suppleant: Karl-Johan Larsson, OF Enköping
Suppleant: Joakim Pukk, Kfl OF
Suppleant :Malin Scharffenberg Kahlke, OF Bothnia
Suppleant: Nina Simon, OF MarinB/SSS

Medaljörer:
Klas Hellström, OF AMF/FS
Peter Bramstedt, OF AMF
Rickard Benedetti, OF AMF/FS
Arne Nilsson, OF HKV
Stefan Ohlson, OF MSS
Jonas Löfgren, OF Ska/OF MR
Fredrik Norén, Kansliet
Jan Bajer, LOF
Johan Falck, OF F7
Stefan Nilsson, FM HSO
Thomas Johansson, OF S Skåningarna
Maria Omark, FS
Gabriel Bris; FS

Stipendiater:
2019
Johan Hamrin, OF AST
Lars-johan Nordlund, OF HKV
Martin Söderberg, OF HKP

2020
Tim Björklund, OF Ärna
Michael Jarkö, OF Amf
Johan Dahlgren, OF Amf
Tobias Danielsson, OF MarinB/SSS
Thomas Åberg, OF MarinB/SSS
Roger Sjöbäck, HSOF

Bildtext: Jonas Löfgren var en av medaljörerna. I Skövde fick han en blomma David Lindblom från förbundsstyrelsen. Själva medaljen överlämnas vid ett senare tillfälle.