Förbundsmötet, dag 2: Presidiedebatt och hedersmedlem

Publicerad: 2020-11-12

Förbundsmötet, dag 2: Presidiedebatt och hedersmedlem

När förbundsmötet fortsatte på onsdagen var bland annat en nygammal fråga uppe på tapeten: utformningen av Officersförbundets presidium.

Av de nuvarande stadgarna framgår att förbundets presidium – ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande – ska ha representation från de tre försvarsgrenarna, alltså armén, flygvapnet och marinen

Men Försvarsmakten består numera av tre försvarsgrenar, två stridskrafter samt flera oberoende verksamheter organiserade direkt under produktionsledningen. Därmed, hävdade OF Enköping i en motion, att minst 30% av förbundets medlemmar utestängs från att kunna väljas till någon av de högsta förtroendeposterna i Officersförbundet.

De fick medhåll från bland annat Morgan Pettersson från MR V:

– Det kan inte vara så att 30% av förbundets medlemmar inte kan vara valbara till presidiet, bara på grund av var i landet man bor, sa han.

– Systemet har tjänat oss bra. Vi ser inte att vi måste kasta upp alla bollarna och göra om allt. Att ändra för ändrandets skull är det ingen mening med, kontrade Klas Sandberg från OF Kustflottan.

När debatten var avslutad röstade en majoritet av ombuden, 55 stycken, för att bifalla motionen medan 43 röstade mot. Men då det handlade om en stadgeändring krävdes 2/3-dels majoritet och det uppnådde man inte, utan presidiet kommer även fortsättningsvis bestå av representanter från de tre försvarsgrenarna.

Om förbundsmötet inte var helt överens om presidiets utformning var man däremot helt enig i frågan om att utse Leif Edström från F 21 i Luleå till hedersmedlem i förbundet.

Leif Edström har varit fackligt aktiv i närmare 30 år och deltog i sin första kongress 1997. På plats i Luleå överlämnade Officersförbundets andre vice ordförande Maria Omark en blombukett:

– Det är lite kul att få göra det. Det var nämligen Leif som övertalade mig att bli facklig förtroendevald, säger hon.