En historisk satsning men ryggraden saknas

Publicerad: 2020-10-15

En historisk satsning men ryggraden saknas

I dag presenterade regeringen sin försvarspolitiska proposition för åren 2021-2025.

Det är i mångt och mycket en historisk satsning med bland annat flera nya förband. Men djupare skrivningar om Försvarsmaktens ryggrad – personalen – saknas, konstaterar Officersförbundets ordförande Lars Fresker:
– Här menar jag att regeringen och dess samarbetspartners gjort det enkelt för sig. Uppdraget att utforma personalförsörjningen ger man till Försvarsmakten, men det finns inte en krona över i de föreslagna anslagen för det. Därmed blir det ett mandat utan ekonomiska resurser, vilket är oansvarigt.

Satsningarna på försvaret kommer kräva personella resurser – i Sollefteå och Kristinehamn ska två helt nya regementen startas. På andra platser där Försvarsmakten finns redan i dag utökas verksamheten. Det handlar om Göteborg, Uppsala, Falun, Östersund och Arvidsjaur. 

– Jag tror att de flesta av våra medlemmar ser positivt på dagens besked. Det här är en nödvändig utveckling, givet läget i vårt närområde. Det innebär också att vår kompetens kommer vara efterfrågad. Vi hade i första hand sett att Försvarsmakten växer på de platser där man redan nu är verksam och vi delar myndighetens råd om att växa i en annan ordning. Kostnaderna för nyetableringar är höga. Dessutom finns det många andra utmaningar som exempelvis miljötillstånd, bostäder och jobb för familjemedlemmar.

Redan nu råder det brist på officerare och stora pensionsavgångar väntar runt hörnet, samtidigt som Försvarsmakten ska växa. En svår kombination att få ihop, konstaterar Lars Fresker:
– Om det här ska gå vägen behöver varenda officer, gruppchef, soldat och sjöman stanna kvar i Försvarsmakten. Men enligt vår medlemsundersökning funderar 6 av 10 på att sluta. 72 % anger lön som främsta skälet. Om vi ska behålla de som redan är anställda och dessutom rekrytera nya officerare måste löner och övriga villkor vara attraktiva, annars riskerar de värnpliktiga få gå och sparka grus på kaserngården och höjningen av den operativa förmågan utebli.

I december fattar riksdagen beslut. Därefter ska det nya försvarsbeslutet börja implementeras:
– Det blir spännande. Officersförbundet och våra medlemmar är redo att stödja Försvarsmakten i arbetet med att bygga framtidens försvar, avslutar Lars Fresker.