Nya skyddsombud

Publicerad: 2020-09-25

Nya skyddsombud

Samtliga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Saco-S och SEKO försvar har nu gemensamt utsett nya centrala skyddsombud.

De centrala skyddsombuden ska vara en sammanhållande part i arbetsmiljöfrågor och samordna arbetet för organisationsenheternas huvudskyddsombud. Uppdragen är på tre år och påbörjas den 1 november 2020.

– Det är ett steg framåt för att förbättra arbetsmiljön för de anställda i Försvarsmakten. Det kommer att öka vår uthållighet och förmåga att engagera oss i arbetsmiljöfrågor, säger Martin Sachs, ombudsman.

SO centralt

Ordinarie – Helena Bergli, HKV, Saco-S FM
Ersättare – Joakim Sundin, HKV, Officersförbundet

SO Armén

Ordinarie – Jens Zetterberg, K3, Officersförbundet
Ersättare – Stefan Nilsson, FMTS, Officersförbundet

SO Flygvapnet

Ordinarie – Leif Ljungkvist, F7, Officersförbundet
Ersättare – Peter Frankkila, F21, Officersförbundet

SO Marinen

Ordinarie – Mikael Lundström, 3.sjöstriflj, Officersförbundet
Ersättare – Åke Bergvik, Marinstaben, Försvarsförbundet

Nya skyddsombud för Officersförbundet är:

Skyddsombud Joakim Sundin
Joakim Sundin, HKV
Skyddsombud Jens Zetterberg
Jens Zetterberg, K3
 Skyddsombud Stefan Nilsson
Stefan Nilsson, FMTS
Skyddsombud Leif Ljungqvist
Leif Ljungqvist, F7
Skyddsombud Peter Frankkila
Peter Frankkila, F21

 Skyddsombud Mikael Lundström
Mikael Lundström,
3. Sjöstriflj