FK1 blir GIAA

Publicerad: 2020-09-10

Förbundskurs 1 får ny struktur och ett nytt namn

Under året har förbundet tagit fram ett antal e-kurser för att öka möjligheten för fackligt förtroendevalda att inhämta information och kunskap. Nu tar även Förbundskurs 1 steget och blir delvis digital. Kursen har även fått ett nytt namn, Grundkurs i avtal och arbetsrätt, GIAA.

Förbundskurs 1 som fram till nu varit helt klassrumsbaserad har övergått till att vara en så kallad ”blended learning kurs”. Vilket innebär att en del av kursen genomförs på distans via dator, surfplatta eller mobiltelefon, medan del två genomförs i klassrum.

– Förbundskurs 1 är vår mest populära och omfattande kurs. Varje år genomför vi kursen minst två gånger och med stort antal deltagare. För att möjliggöra för ännu större engagemang och skapa större tillgänglighet har vi nu valt utveckla kursen och dess struktur, säger Elina Meyer, e-kursansvarig.

Första kursdelen som är på distans kommer att fokusera på fakta inom olika områden som exempelvis ”Arbetstid” och ”Arbetsmiljö”. E-kursen kommer att vara uppdelad i olika kursavsnitt för att förenkla och skapa struktur. E-kursen kommer att vara tillgänglig i ca fyra veckor innan klassrumsdelen startar och måste vara genomförd innan dess.

Den klassrumsbaserade delen kommer istället att fokusera mer på interaktion, grupparbeten och case. Under dessa två dagar kommer det individerna lärt sig via e-kursen att appliceras på verkligheten.

Du har rätt till ledighet för facklig utbildning enligt förtroendemannalagen vilket även gäller e-kursen på distans.

Vi önskar er varmt välkomna till vår nya kurs ”Officersförbundets grundkurs i avtal och arbetsrätt”.