Ny lönestruktur i Försvarsmakten

Publicerad: 2020-05-07

Häromveckan beslutades om en ny lönestruktur för Försvarsmakten. Den nya strukturen innebär att parterna på förbandsnivå nu ska jobba gemensamt med den egna lönebilden.

Officersförbundet är överens med Försvarsmakten om att den nya strukturen innebär ett bra arbetssätt och en bättre systematik för lönearbetet, men är helt oense med arbetsgivaren om de lönenivåer för den militära personalen som Försvarsmakten anger i lönestrukturen.

Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef, som från förbundets sida lett arbetet med den nya strukturen är ändå positiv till att den nu äntligen kommit på plats.

– Glädjande är att vi kommit överens med Försvarsmakten om att det är parterna på OrgE-nivå som tillsammans ska arbeta med den egna lönebilden. Även om den nya strukturen inte från dag ett kommer att innebära någon förändrad lönebild för våra medlemmar så har vi i och med detta tagit ett stort steg mot inflytande i lönefrågan på förbandsnivå, säger hon.

Genom att arbeta utifrån den nya lönestrukturen kan en tydlig lönebild på respektive OrgE mejslas fram och Officersförbundets medlemmar kommer att kunna få en bättre uppfattning om vad deras lön borde vara i förhållande till utfört arbete. Förhoppningsvis kommer detta även leda till att det blir tydligare även för arbetsgivaren att lönerna för militär personal måste upp.

– Jag vill understryka att vi inte är överens med arbetsgivaren om de lönenivåer som är siffersatta i den nya lönestrukturen. Vårt arbete med att övertyga Försvarsmakten om att det behövs 325 miljoner, minst, för att rätta till strukturen kommer att fortsätta, säger Susanne Nyberg.