Utökad övertid

Publicerad: 2020-04-22

Parterna på det statliga avtalsområdet har, till följd av Coronakrisen, kommit överens om att ge möjlighet till utökat uttag av övertid.

– Då Coronapandemin innebär ett mycket högt tryck på vissa statliga sektorer beslutades om möjlighet till utökat övertidsuttag under våren. Detta gäller även inom Försvarsmakten. Viktigt är att man ute i verksamheten måste ta hänsyn till arbetsmiljöaspekter och frågan om tjänstbarhet vid nyttjande av extra övertid, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Arbetsgivaren får i regel begära att en arbetstagare ska arbeta på övertid högst 50 timmar per kalendermånad. Under perioden april – juni 2020 får emellertid arbetsgivaren begära att arbetstagare ska arbeta på övertid ytterligare 40 timmar per kalendermånad. Dessa ytterligare 40 timmar kan endast begäras av arbetsgivaren om det beror på behov som uppstår till följd av Coronapandemin.

Det tillåtna totala övertidsuttaget under kalenderåret 2020 ökas i motsvarande omfattning och räknas utöver det i FM avtal om arbetstid angivna 416 respektive 900 timmar för övertid och jour sammantaget.

Denna nyhet och mycket annat intressant från förbundet, får du direkt via vårt nyhetsbrev Officersinfo. Prenumerera genom att skicka din e-postadress i ett mail till info@officersforbundet.se med ämnet Prenumenera på Officersinfo.