Officerares pensionsålder påverkas inte av nytt riksdagsbeslut

Publicerad: 2020-04-03

Officerares pensionsålder påverkas inte av nytt riksdagsbeslut

Riksdagen sade i går ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder.

Vi får nu många frågor kring detta och vill därför förtydliga följande:

Beslutet påverkar inte tjänstepensionen för de officerare vars pensionsålder enligt avtal är 61 år (officerare födda 1987 eller tidigare). 
Detta eftersom pensionsåldern 61 år för officerare är reglerad i kollektivavtal och inte i lag.

Födda 1988 eller senare som är statligt anställda omfattas av andra tjänstepensionsbestämmelser än dem som är födda 1987 och tidigare.

Födda 1988 och senare har ingen i avtal på förhand fastställd ordinarie pensionsålder, ex 61 eller 65 år.

Trots detta finns även för födda 1988 och senare en möjlighet att kunna ta ut sin tjänstepension redan från 61års ålder om man så vill (en möjlighet som inte heller har påverkas av riksdagens beslut om pensionsålder). Men som född 1988 eller senare får man också ett fortsatt intjänande av tjänstepension så länge man väljer att stanna kvar i anställningen, vilket födda 1987 och tidigare inte får då deras intjänande till tjänstepension upphör vid den i avtalet fastställda ordinarie pensionsåldern, 61 års ålder för yrkesofficer – även om de skulle välja att stanna kvar som anställda yrkesofficerare ytterligare något eller några år därefter.

Att brytningen i pensionsavtalet blev utifrån födelseår 1987/1988 berodde på att nuvarande pensionsavtal (PA16) började gälla den 1 januari 2016 och att man i det tidigare gällande tjänstepensionsavtalet (det som nu är avdelning II i avtalet PA16) började tjäna in viss del av framtida pensionsförmån från 28 års ålder.

Födda 1987 och tidigare hade alltså redan börjat tjäna in till en pensionsdel som inte längre skulle finnas kvar, utan ersättas av andra pensionsförmåner i det nya (det som nu är avdelning I i avtalet PA16).