Nytt avtal om lokala omställningsmedel

Publicerad: 2020-04-21

Den 1 april trädde Försvarsmaktens avtal om lokala omställningsmedel (LOM) i kraft. LOM är partsgemensamma medel som kan nyttjas för utbildning och omställning.

En förändring från tidigare LOM-avtal är att fokus nu mer ligger på ”behållarperspektivet”, det vill säga omställning för fortsatt anställning inom Försvarsmakten. Möjlighet till utbildning och omställning mot anställningsbarhet utanför Försvarsmakten finns dock kvar, men då måste man ha goda motiv och syften. Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov bidra till finansiering av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. Det kan till exempel bestå av åtgärder som ökar eller bibehåller arbetstagarens anställningsbarhet eller ökar förutsättningarna i övrigt till ett längre arbetsliv.

Det är du eller din chef som kan identifiera behovet och kommer överens om eventuell åtgärd för dig som individ.

En partsgemensam förbandsdialog för att introducera det nya LOM-avtalet hade påbörjats under våren, men på grund av rådande situation med Coronakris har de senaste mötena skett via videokonferens. Den centrala arbetsgruppen för Lokala omställningsmedel hoppas dock kunna återuppta förbandsbesöken till hösten, så att samtliga förband ska ges en bra introduktion till det nya avtalet.