Ordföranden kommenterar Coronautbrottet

Publicerad: 2020-03-20

Vi befinner oss i en situation ingen av oss någonsin upplevt tidigare. Aldrig i modern tid har det svenska samhället, eller världen i stort, upplevt ett sjukdomsutbrott med så omfattande konsekvenser för samhällsliv, ekonomi och individ.

För Försvarsmakten och medlemmarna i Officersförbundet har situationen fått konsekvenser även för vårt arbete. Redan nu märks detta i det dagliga livet med hemarbete, inställda möten, avblåsta övningar och resor som inte genomförs. Vissa av er har också påbörjat det samhällsstöttande arbetet. Sannolikt kommer betydligt fler av oss tas i anspråk för detta. Jag vet att ni alla och Försvarsmakten kommer att bidra på ett fantastiskt sätt.

Vi befinner oss i prövande och sällsamma tider, där få av oss kan sia om hur framtiden kommer att arta sig. Jag vill därför uppmana till ett sansat agerande där vi alla strävar efter att bidra konstruktivt, i såväl yrkes- som samhällslivet

Situationen är extraordinär, men det är just för de extraordinära situationerna vi alla utbildats och arbetar.

Rent arbetsrättsligt har vi inom Försvarsmakten avtal och regler som sträcker sig över hela konfliktskalan, varför den påverkan som dagens situation kommer att få på vår arbetssituation inte bör utgöra några större bekymmer, åtminstone inte avtalsmässigt.

Men vi samarbetar nu nära med Försvarsmakten och strävar efter partsgemensamma ställningstaganden, bland annat genom dagliga avstämningsmöten kring villkorsfrågor. Vi som part ska som alltid vara konstruktiva och finna lösningar för att verksamheten ska fungera och att arbetsmiljön är trygg.

 Avslutningsvis, ta hand om er och era nära och kära, följ Försvarsmaktens och andra myndigheters uppmaningar och direktiv för att bidra till minskad smittspridning.

Det kommer en tid efter detta. Sköt om er.

Lars Fresker, förbundsordförande
Stockholm, 20 mars 2020