Med anledning av pågående Coronautbrott

Publicerad: 2020-03-20

Med anledning av pågående Corona-utbrott

Officersförbundet får nu många frågor om hur man som anställd i Försvarsmakten eller närstående myndighet lämpligast bör agera med hänsyn till spridningen av Coronaviruset och sjukdomen Covid-19.

Officersförbundet uppmanar sina medlemmar att noga följa direktiv och riktlinjer från sin respektive myndighet. I Försvarsmaktens fall finns dessa direktiv och riktlinjer publicerade på Emilia och sprids även i andra kanaler inom myndigheten.

Officersförbundet kommer inte i nuläget att  ge ut några direktiv eller riktlinjer i detta ämne. Vårt arbetssätt är istället att det ska finnas en källa för information, arbetsgivaren och att den informationen stämmer överens med kollektivavtal, lagar och föreskrifter.

Vänd dig till din Officersförening eller ditt skyddsombud om det skulle uppstå oklarheter kring vad som gäller för just dig.