Officersförbundet på Rikskonferensen 2020

Publicerad: 2020-01-10

Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen genomförs 12-14 januari. Konferensen är Sveriges största mötesplats för samtal och debatt om försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Officersförbundet, Sveriges största fackförbund på det försvarspolitiska området, finns naturligtvis på plats.

– Nu när Sveriges försvar återigen ska växa efter decennier av neddragning är det av största vikt att de som faktiskt ska göra jobbet – den militära personalen, våra medlemmar – inte glöms bort, säger Lars Fresker, Officersförbundets förbundsordförande.

– De kommande åren kommer innebära stora utmaningar om vi ska lyckas växa på det sätt våra politiker önskar. Då krävs en fungerande personalförsörjning, med förbättrade löner och villkor, så det blir attraktivt att välja de militära yrkena, fortsätter Lars Fresker.

Under de tre dagarna genomförs en lång rad föredrag och debatter med representanter från Försvarsmakten, politiken, andra myndigheter och organisationer. Det går att ta del av samtliga dessa programpunkter via webbsändning på Folk och Försvars webbplats. 

Fredrik Hultgren, kommunikationschef 
E-post: fredrik.hultgren@officersforbundet.se
Telefon: 08-440 83 49, 076-525 40 85

Lars Fresker, förbundsordförande
E-post: lars.fresker@officersforbundet.se
Telefon: 070-628 25 81