Ny löneöverenskommelse mellan FM och Officersförbundet

Publicerad: 2019-10-01

Ny löneöverenskommelse ger utökade lönemedel för 2019

Försvarsmakten och Officersförbundet har kommit överens om att mer pengar än tidigare beslutat kommer att avsättas vid lönerevisionen 2019.

Förbundet ser det som positivt att Försvarsmakten nu tydligare signalerar att myndigheten insett vikten av skäliga lönenivåer. Samtidigt måste arbetet fortsätta med en relevant lönespridning och en generell höjning av militär personals löneläge.

Det nya beslutet innebär att lägstalön från och med 1 oktober kommer att vara 20 000 kronor för GSS och för OF/SO 26 000 kronor. Utöver detta tillförs ytterligare pengar till följdjusteringar utifrån de nya lägstalönerna.

– Den nya löneöverenskommelsen är i sig bra – all uppvärdering av de militära yrkena är positivt. Efter förhandlingar med Försvarsmakten enades vi om mer pengar till OrgE för att justera lönerna för de som är anställda för att tillse en relevant lönespridning men också justering av lägstalönerna, säger Lars Fresker, förbundsordförande.

Just behovet av relevanta justeringar av befintlig personals lönenivåer ser Officersförbundet som oerhört viktigt i kommande lönearbete, både i de lokala förhandlingarna i årets rals och inför kommande avtalsrörelse 2020

– Det är ett steg på vägen, men långt ifrån tillräckligt. Försvarsmaktens viktigaste fråga är att behålla den fantastiska kompetens som finns. Om erfarna officerare och soldater känner sig ikapp- eller omsprungna lönemässigt kommer missnöjet att öka. Försvarsmakten har inte råd att förlora en endaste erfaren medarbetare i onödan, avslutar Lars Fresker.