Försvarets finansiering säkrad – men hur blir det med personalen?

Publicerad: 2019-09-05

Försvarets finansiering säkrad – men hur blir det med personalen?

Nästa år ska riksdagen fatta försvarsbeslutet för åren 2021-2025. Men redan häromveckan stod det klart att försvarets finansiering fram till 2025 kommer att gå i linje med Försvarsberedningens förslag på utökade försvarsanslag. Detta efter en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

– Att Försvarsmakten nu kommer att växa är positivt och att vi vet förutsättningarna fram till år 2025 är mycket bra. Nu gäller det bara att myndigheten i den utökade försvarsbudgeten säkrar ekonomin även i personalförsörjningsfrågan, för utan att lösa aktuell personalbrist kommer försvaret aldrig lyckas med den tillväxt som nu aviserats, säger Lars Fresker, förbundsordförande.

Försvarsberedningens slutrapport, Värnkraft, fick av de flesta instanser ett mycket positivt mottagande. Rapporten skissar på en realistiskt genomförbar och i de flesta avseenden balanserad ökning av svensk försvarsförmåga, och Officersförbundet delar på det stora hela beredningens bedömningar. I rapporten föreslås en succesiv höjning av försvarsanslaget, till att landa på runt 84 miljarder kronor år 2025, motsvarande omkring 1,5 procent av BNP. Detta kommer nu alltså i och med den senaste politiska överenskommelsen att bli verklighet.

Försvarsmakten arbetar nu med ett underlag till regeringen kring realiserbarheten i Försvarsberedningens förslag. Detta underlag ska överlämnas till regeringen den 15 november och kommer sedan att ligga till grund för den försvarspolitiska proposition som regeringen i vår överlämnar till riksdagen. Försvarsbeslutet är sedan tänkt att klubbas i riksdagen i juni 2020.

– Officersförbundet kommer att vara med och samverka det underlag som Försvarsmakten överlämnar till regeringen. Vi kommer att betona vikten av att man i analysen även räknar med rimliga lönenivåer för den militära personalen. Ska Försvarsmakten kunna växa måste lönenivåerna upp för att göra de militära yrkena mer attraktiva. Sedan ankommer det även på politiken att i såväl kommande budgetar som i övriga direktiv till Försvarsmakten tydliggöra behovet av reella satsningar på personalen, säger Lars Fresker.